تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - بانک پارسیان استخدام می کند
جدیدترین مطالب

بانک پارسیان استخدام می کند

بانـک پـارسیـان برای تـأمیـن بخشی از نیـروی انـسانـی مــورد نیـاز خود در استان تهران و سایر استان ها تـعـدادی از دارنـدگـان درجـه تحصیـلی لیسانـس در رشتـه هـای حسابداری، اقتصاد، مدیریت، علوم بانکی، ریاضی کاربردی و کامپیوتر(نزم افزار – سخت افزار) ، را بـه همـکاری دعـوت می کند.

متقاضیان واجد شرایط و علاقمند به انجام خدمت در شعب بانک پارسیان که وظیفه ارائه خدمات به مشتریان از جمله دریافت و پرداخت وجه نقد را به عهده خواهند داشت می توانند ثبت نام کنند. بدیهی است به درخواست هایی که هر یک از شرایط تعیین شده را نداشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان باید از سلامت کامل برخودار بوده و شرایط عمومی استخدام را دارا باشند، آقایان کارت پایان خدمت داشته باشند و یا از معافیت دائم غیر پزشکی برخوردار باشند، به نرم افزاز های  EXCEL و WORD آشنا بوده حداقل معدل لیسانس انها 14 باشد.

همچنین سن مجاز برای خانم ها متولدان 1366 به بعد و برای آقایان متولدان 1364 به بعد است ضمن این که  داوطلبان باید بومی و ساکن شهرهای مورد تقاضا باشند.

متقاضیان باید برای ثبت نام با انتخاب کلید ثبت نام ، اطلاعات خود را ثبت و با انتخاب کلید ویرایش اطلاعات خود را مشاهده یا  تصحیح و جهت ویرایش اطلاعات "شماره ویرایش" را یادداشت کنند.

برای ثبت نام این جا را کلیک کنید.تاریخ : بیست و پنجم تیر 91 | 22:04 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون