تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - مشخصات تماس با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
جدیدترین مطالب

مشخصات تماس با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :

● ساختمان مرکزی : تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴
● صندوق پستی : ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵
● مرکز تلفن : ۲۹۹۵۱
● تلکس : ۲۲ - ۲۱۶۲۱۹
● سویفت : BMJIIRTH
● تلفن نظرسنجی و ارتباط با رئیس کل : 29954855
● دورنگار برای ارتباط با رئیس کل : 29954780
● نشانی الکترونیکی رئیس کل : governor@cbi.ir
● نشانی الکترونیکی قائم مقام : h.pourmohammadi@cbi.ir
● شماره تماس پیام‌گیر ستاد خبری : 22257171
● دورنگار ستاد خبری حراست : 29952554
● پست الکترونیکی ستاد خبری حراست : setad.khabar@cbi.ir
● تلفن دفتر مدیر روابط عمومی : 29954761 و 29954763
● دورنگار مدیر روابط عمومی : 29954780
● دورنگار دفتر اداره روابط عمومی : 29954870
● تلفن دایره مطبوعات : 29954865
● دورنگار دایره مطبوعات : 29954868
● نشانی الکترونیکی دایره مطبوعات : matbooat@cbi.irطبقه بندی: اطلاعات تماس با بانک ها و موسسات مالی اعتباری،

تاریخ : چهاردهم شهریور 89 | 19:04 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون