تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - اسکناس
جدیدترین مطالب

اسکناس

100 ریال
ابعاد: 67×130 میلیمتر
no100Rls_small.jpg nr100Rls_small.jpg

200 ریال
ابعاد: 69×136 میلیمتر
no200Rls_small.jpg nr200Rls_small.jpg

500 ریال
ابعاد: 71×142 میلیمتر
no500Rls_small.jpg nr500Rls_small.jpg

1000 ریال
ابعاد: 73×148 میلیمتر
no1000Rls_small.jpg nr1000Rls_small.jpg

2000 ریال
ابعاد: 74×151 میلیمتر
no2000Rls_small.jpg nr2000Rls_small.jpg

5000 ریال
ابعاد: 75×154 میلیمتر
no5000Rls_small.jpg nr5000Rls_small.jpg

10000 ریال
ابعاد: 77×160 میلیمتر
no10000Rls_small.jpg nr10000Rls_small.jpg

20000 ریال
ابعاد: 78×163 میلیمتر
no20000Rls_small.jpg nr20000Rls_small.jpg

50000 ریال
ابعاد: 79×166 میلیمتر
no50000Rls_small.jpg nr50000Rls_small.jpg

100000 ریال
ابعاد: 79×166 میلیمتر
no100000Rls_small.jpg nr100000Rls_small.jpgطبقه بندی: اسكناس و مسكوك ، جزوات آموزش بانكی،
برچسب ها: جزوات اموزشی،

تاریخ : بیست و دوم مرداد 89 | 22:35 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون