تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - ریسك نقدینگی: چالش های مدیریتی و نظارتی
جدیدترین مطالب

ریسك نقدینگی: چالش های مدیریتی و نظارتی

 

كمیته نظارت بر بانكداری بال،‌به منظور بررسی رویه های نظارت بر نقدینگی كشورهای عضو، در دسامبر سال 2006 ، كارگروه نقدینگی را تشكیل داد. وظیفه این كارگروه ، بررسی چگونگی نظارت بر نقدینگی كشور های عضو بود. این برنامه، در برگیرنده بررسی نوع رویكرد و ابزارهایی بود كه به منظور ارزیابی ریسك نقدینگی و مدیریت ریسك های نقدینگی ناشی از توسعه بازارها توسط مراجع نظارت بانكی مورد توجه قرار می گرفت.
نابسامانی هایی كه در اواسط سال 2007 در بازار رخ داد، اهمیت ویژه نقدینگی بازار را برای بخش بانكی بارز ساخته است. جذابیت نقدینگی برای بازارهای بین بانكی و بازار محصولات ساختاربندی شده، به همراه افزایش احتمال انتقال تعهدات زیر خط ترازنامه، به بالای خط ترازنامه، به كمبودهای جدی نقدینگی در برخی از بانكها و مداخله بانك مركزی در دیگر موارد منجر گردید. این رخدادها بر ارتباط بین تأمین وجوه و ریسك نقدینگی بازار، هم بستگی بین ریسك نقدینگی تأمین وجوه و ریسك اعتباری و این واقعیت كه نقدینگی یك عامل مهم در سلامت بخش بانكی محسوب می شود، تأكید دارد.


در پاسخ به رخدادهای بازار وظایف مهم اولیه كارگروه مشخص شد و كارگروه نقدینگی مشاهدات مقدماتی را در مورد نقاط ضعف و قوت مدیریت ریسك نقدینگی در شرایط دشوار انجام داد. این مشاهدات، به همراه بررسی نظام های مدیریت نقدینگی كشورها ساختار اصلی گزارش كارگروه یاد شده را تشكیل داد كه در دسامبر 2007 به كمیته نظارت بر بانكداری بال ارائه گردید.
كارگروه نقدینگی همچنین گزارش « اقدامات موثر برای ریسك نقدینگی در سازمان های بانكی» سند منشره توسط كمیته نظارت بر بانكداری بال را مورد بازنگری قرار داد، و تا آنجان كه به كارش ارتباط پیدا می كرد و بنا به درخواست كمیته نظارت بر بانكداری بال،‌مبنی بر به روزرسانی رویه های مناسب( برای انتشار، توسط كمیته مذكور در سال جاری) زمینه هایی را كه نیازمند به روزآوری و تقویت بود شناسایی نمود. علاوه بر این ، كارگروه مذكور به كارش دررابطه با ارزیابی دلایل و ضرورت ها برای وجود تنوع در نظام های نظارت نقدینگی در سطح ملی ادامه خواهد داد.
با نظر داشت ارتباط و مناسب بودن زمان، كمیته نظارت بر بانكداری بال، گزارشی از یافته های مهم كارگروه نقدینگی را منتشر كرد. این سند، تحولات بازارهای مالی را كه بر مدیریت ریسك نقدینگی تأثیرگذار بوده، پررنگ تر می نماید و نظام های نظارتی ملی و اجزای مرتبط با آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و آن گاه مشاهدات اولیه از شرایط جاری بحران و كارآینده كارگروه نقدینگی را مشخص می كند.
طبقه بندی: ماهنامه بانكی، اقتصادی، جزوات آموزش بانكی، مقالات اموزشی،
برچسب ها: جزوات اموزشی، اقتصادی، ماهنامه بانكی،

تاریخ : شانزدهم مرداد 89 | 12:56 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون